* przygotowanie dokumentacji do celów prawnych z zakresu zniesienia współwłasności, zasiedzenia, uwłaszczenia, rozgraniczenia, ustalenia służebności gruntowej i osobistej

* sporządzanie wniosków i przygotowanie dokumentacji dla  celów postępowań administracyjno – sądowych

* bieżące porady z zakresu prawa geodezyjnego i budowlanego

* przygotowanie dokumentacji do celów notarialnych (kupno-sprzedaż, darowizna, dziedziczenie i inne)